Trygga Möten

Trygga Möten är en kurs som är obligatorisk för alla som är ledare i en scoutavdelning, styrelseledamöter och övriga som regelbundet är med i scoutverksamheten med barn/ungdomar. Och för att vi inte ska glömma bort det viktiga innehållet ska den förnyas minst vart tredje år!

Syftet är att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning.  Men också att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker.

Kursen går igenom vad övergrepp är, hur man kan arbeta förebyggande och hur man bör agera om något händer i verksamheten. Du får också lära dig mer om bland annat att prata med barn om sådant som är svårt och om att motverka härskartekniker. Även frågan om när man bör kontakta olika myndigheter tas upp i kursen.

Trygga Möten-utbildningen är en webbkurs som du kan göra på egen hand. Som alternativ ordnar vi någon gång varje år ett kurstillfälle då vi träffas och går igenom och diskuterar innehållet i webbutbildningen tillsammans under ungefär tre timmar. För att få ett eget kursintyg måste du dock sedan själv logga in och göra kursens test, för att visa att du har tillräckliga kunskaper. Du som är registrerad som medlem i scoutkåren kan logga in och göra webbkursen via länken nedan! Du använder då den mailadress som finns registrerad för dig i medlemsregistret, men om det är första gången du loggar in i kurssystemet behöver du ”beställa” ett lösenord som skickas till din mailadress.

OBS Om du gör webbkursen – glöm inte att spara eller skriva ut kursintyget som du får mailat till dig efter godkänd kurs, och skicka eller lämna en kopia till scoutkårens utbildningsansvariga!

Trygga Mötens webbkurs