Har du flyttat?

Eller bytt telefonnummer eller e-postadress?

Adressändring

Här kan du anmäla adressändring. Fyll endast i namn och personnummer, samt de uppgifter som är nya eller ska ändras. Uppgifter markerade med (*) är obligatoriska. Personnumret används enbart för att ändringen säkert skall göras åt rätt person.
  • Min info

  • (Du som är ledare anger din avdelning.)
  • (Alternativa kontaktuppgifter om du bor på flera ställen etc.)
  • Om du är under 18 måste minst en vårdnadshavare fyllas i!