ravungarna_V13

Rävungarna

Bli scout nu

Vi i Rävungarna är en av spåraravdelningarna i vår scoutkår, och det är vi som har våra möten på måndagarna (18.15-19.45).
Vi gör många roliga och spännande saker, ibland tillsammans i hela avdelningen, och ibland i mindre grupper, patruller. Vi får prova på mycket av det man kan göra i scouterna, som att paddla, elda, laga mat och klättra på klätterväggen. Ibland har vi hajker och andra aktiviteter på helgerna också, och på sommaren åker vi på läger.

Ledare Rävungarna

Caroline Hast Gustavsson

Ledare Rävungarna

Ellen Gustavsson

Ledare Rävungarna

Pär Mörk

Ledare Rävungarna

Tom Blixt

Ledare Rävungarna

Martin Eriksson

Ledare Rävungarna, Ledare Knappast, Styrelseledamot

Maria Johansson

Ledare Rävungarna

Charis Snell

Ledare Rävungarna

Robert Sandberg

Ledare Rävungarna, Styrelseledamot

Banu Arslan

Ledare Rävungarna, Ledare Knappast