Scouternas-utbildningssystem-utan-ruta-30x30cm-150-dpi-PNG-wide-428x286

Utbildning

Här finns information om aktuella utbildningar för alla ledare och andra som vill lära sig något nytt.

Läs mer om Scouternas utbildningar på Scouternas folkhögskola!

Läs särskilt om utbildning för scoutledare på Ledarskapsön!

Folkhögskolans kurskatalog hittar du här!

Trygga Möten är den kurs som är obligatorisk för alla som är ledare i en scoutavdelning, styrelseledamöter och övriga som regelbundet är med i scoutverksamheten med barn/ungdomar. Den syftar till att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning och att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker. Kursen går bland annat igenom hur man kan arbeta förebyggande och hur man bör agera om något händer i verksamheten.

28 oktober kommer vi att vi att erbjuda en möjlighet att träffas för att tillsammans göra Trygga Mötens webbkurs. Mer information kommer till berörda – kontakta Anna-Karin om du har frågor!

16-17 november anordnas Leda Scouting-utbildningen i Katrineholm. Det är en grundutbildning för alla scoutledare. Mer information här! Anmälan senast 1 november. (Scoutkåren står för kostnaden, mer info skickas ut.)

Anna-Karin Andersson

Ledare och kontaktperson Rovfåglarna Måndag, Utbildningsansvarig
a_k.andersson@icloud.com Mobil: 072-512 01 59