Scouternas-utbildningssystem-utan-ruta-30x30cm-150-dpi-PNG-wide-428x286

Utbildning

Här finns information om aktuella utbildningar för alla ledare och andra som vill lära sig något nytt.

Läs mer om Scouternas utbildningar på Scouternas folkhögskola!

Läs särskilt om utbildning för scoutledare på Ledarskapsön!

Folkhögskolans kurskatalog hittar du här!

Onsdag 29 september kl. 18-21 ordnar vi en introduktionskväll för nya ledare vid Scoutgården, med lite grundläggande scoutkunskaper och information om var material av olika slag finns. Mer information  här!

Helgen 23-24 oktober kommer en Leda Scouting-kurs att anordnas i Gnesta. Mer information kommer. Leda Scouting är en grundutbildning för alla scoutledare. (Scoutkåren står för kostnaden!)

Trygga Möten är den kurs som är obligatorisk för alla som är ledare i en scoutavdelning, styrelseledamöter och övriga som regelbundet är med i scoutverksamheten med barn/ungdomar. Den syftar till att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning och att ge ledare mod att agera om de upptäcker att något sådant sker. Kursen går bland annat igenom hur man kan arbeta förebyggande och hur man bör agera om något händer i verksamheten.

Onsdag 3 november kommer vi att vi att erbjuda en möjlighet att träffas för att tillsammans göra Trygga Mötens webbkurs. Mer information kommer till berörda – kontakta Anna-Karin om du har frågor!

Anna-Karin Andersson

Ledare och kontaktperson Rovfåglarna Torsdag, Utbildningsansvarig
a_k.andersson@icloud.com Mobil: 072-512 01 59