Till alla scoutföräldrar

Vi vill att alla familjer fyller i denna sida varje år när höstterminen kommit igång, eller när era barn har börjat i scouterna. Här talar ni om hur ni vill hjälpa oss i scoutkåren att ge era barn en så bra verksamhet som möjligt!

(Ni kan även fylla i ett papper om ni fått detta, t.ex. på informationsträff för föräldrar. I så fall behöver ni inte fylla i här också.)

Till alla scoutföräldrar

Uppgifter markerade med (*) är obligatoriska.