Avanmälan

Här ska du anmäla om du vill avsluta medlemskapet för dig eller ditt barn. Uppgifter markerade med (*) är obligatoriska. Personnumret används enbart för att avanmälan säkert skall göras för rätt person. Kontaktuppgifterna kommer vi att använda för att skicka bekräftelse på avanmälan (via e-post), samt om vi har några frågor, eller om du kanske har någon fråga (skriv i så fall under Annat du vill meddela). Vi vill också gärna veta varför du (eller ditt barn) slutar, för att vi ska se om vi kan göra något ännu bättre för att fler ska fortsätta som scouter!
  • Min info

  • Om du är under 15 måste minst en vårdnadshavare fyllas i!